14.01.2003. r. - 25 rocznica śmierciks. proboszcza Antoniego Kubika(69kB) (49kB)
(31kB) (66kB)

Jeśli chcesz na tej stronie umieścić swój e-mail lub www,
to napisz na poniższy adres:

(24kB)