Strona w przygotowaniu

1. Ks. Maciej Juliusz OMI, ust. 13.11.1952 r.2. Ks. Antoni Kubik, ust. 20.06.1954 r.

(więcej)

3. Ks. Józef Sztonyk, ust.22.01.1978 r.

(więcej)

4. Ks. Wacław Leśnikowski, ust.4. Ks. Józef Urban, ust.17.10.1984 r.4. Ks. Tadeusz Bartoszewski, ust.21.08.1995 r.